Személyes

Műismertetők

Publikálva:
Ebben a részben zeneművekről írt ismertetőim olvashatók, amelyeket 2005 óta írok. Vannak köztük egészen rövidek, és vannak hosszabbak. A zárójeles évszám az műismertető keletkezésének évét jelöli.
Tovább

A kodályi zenei nevelés alapelvei és a Pünkösdölő (jegyzetek)

Publikálva:
A Pünkösdölő című kórusmű csak a jéghegy csúcsa: egy eszköz a kodályi pedagógia elméletének gyakorlatba ültetéséhez. Kodály a zenei neveléssel kapcsolatos elméletét, elveit, javaslatait első pedagógiai jellegű írásában vázolja (címe: Gyermekkarok), amelyet éppen annak a koncertnek a kapcsán írt 1929-ben, amelyen a Pünkösdölőt is bemutatták.
Tovább

Capella Silentium

Publikálva:
Feleségemmel 2009-ben hoztuk létre az énekegyüttest, amelyet alapításától 2016 júliusáig vezettem. Tematikus műsorainkban egy-egy zenei-zenetörténeti jelenséget vagy más témát dolgoztunk fel széles, a késő középkor korai többszólamúságától a kortárs zenéig ívelő repertoárral.  Évadonként három műsort mutattunk be, számos zenetörténeti ritkaságot is megszólaltatva – ezek listáját az együttesről szóló Wikipedia-szócikk közli.
Tovább

Magyar népzene – bevezetés

Publikálva:
Külföldi vendégeknek készítettem ezt az összefoglalást, bevezetést a magyar népzenéről, illetve arról, hogyan van jelen Bartók és Kodály műveiben a népzene. A ppt prezentációt képek, kották, magyarázó szövegek, ábrák, térkép, hangfelvételek színesítik. Magyar népzene – népzene és műzene Bartók és Kodály művészetében (magyar, javított változat, 32 MB, PowerPoint) Magyar népzene...
Tovább